TiT Biro - Projektna dokumentacija, savjetovanje, stručni nadzor, građevinske dozvole, dizajn interijera


IDEJNI PROJEKT

Idejni projekt je skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata kojima se daju osnovna oblikobano-funkcionalna i tehnička rješenja građevine (idejno-tehničko rješenje) te smještaj građevine na građevnoj čestici, na odgovarajućoj posebnoj geodetskoj podlozi.
Na temelju idejnog projekta izdaje se rješenje o uvjetima građenja (za građevina ispod 400 m2) ili lokacijska dozvola (za građevina iznad 400 m2)