TiT Biro - Projektna dokumentacija, savjetovanje, stručni nadzor, građevinske dozvole, dizajn interijera


POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Potvrda glavnog projekta je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m.
Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta prilaže se: