TiT Biro - Projektna dokumentacija, savjetovanje, stručni nadzor, građevinske dozvole, dizajn interijera


RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA

Građenju zgrade čija građevinska (bruto)- površina (GBP)  nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², može se pristupiti na temelju pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja. Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor

Zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja investitor prilaže: