TiT Biro - Projektna dokumentacija, savjetovanje, stručni nadzor, građevinske dozvole, dizajn interijera


DOZVOLE ZA GRAĐENJE

(Prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji N.N.76/07, 38/09, 55/11, 90/11)

RJEŠENJE O UVJETIMA GRAĐENJA

Građenju zgrade čija građevinska (bruto)- površina (GBP)  nije veća od 400 m2 i zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m², može se pristupiti na temelju pravomoćnog rješenja o uvjetima građenja. Zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima građenja u pisanom obliku podnosi investitor

Zahtjevu za izdavanje rješenja o uvjetima građenja investitor prilaže:

 

RJEŠENJE O IZVEDENOM STANJU (prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN 90/11))

 

LOKACIJSKA DOZVOLA

Lokacijska dozvolu je potrebno zatražiti za sve građevine, osim za zgrade čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m, zgrade za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m i jednostavne građevine i radove, definirane Zakonom o gradnji.
Lokacijska dozvola se izdaje na osnovu idejnog projekta i preduvjet je za traženje potvrde glavnog projekta.
Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje lokacijske dozvole prilaže se:

 

POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA

Potvrda glavnog projekta je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zgrade čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m.
Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta u pisanom obliku podnosi investitor.

Zahtjevu za izdavanje potvrde glavnog projekta prilaže se:

 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Građevinska dozvola je dozvola na temelju čije pravomoćnosti se može pristupiti građenju zahvata u prostoru, koje Vlada određuje uredbom, te onima koji su planirani na području dviju ili više županija.
Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole u pisanom obliku podnosi investitor.
Građevinsku dozvolu izdaje Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja.

Zahtjevu za izdavanje građevinske dozvole investitor prilaže: