TiT Biro - Projektna dokumentacija, savjetovanje, stručni nadzor, građevinske dozvole, dizajn interijera


TROŠKOVNICI

Troškovnik građevinskih radova je procjena ukupne vrijednosti nekog posla ili grupe poslova u graditeljstvu. Takva procjena se dobije na bazi umnoška količina i jediničnih cijena svakog pojedinog rada (uključivo građevinski materijal i oprema).
Izrađujemo:

• Općeniti graditeljski troškovnik za izgradnju građevine
• Graditeljski troškovnik rekonstrukcije
• Graditeljski troškovnik za dovršenje gradnje
• Graditeljski troškovnik adaptacije
• Graditeljski troškovnik sanacije
• Graditeljski troškovnik za banku – (adaptacija, sanacija, rekonstrukcija, dovršenje izgradnje građevine)-za dobivanje kredita