TiT Biro - Projektna dokumentacija, savjetovanje, stručni nadzor, građevinske dozvole, dizajn interijera


O LEGALIZACIJI

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama objavljen je u Narodnim novinama broj 86 od 27. srpnja 2012. godine i stupa na snagu osmog dana od dana objave.

Zahtjev se podnosi najkasnije do 30. lipnja 2013. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

Zahtjev za donošenje rješenja o izvedenom stanju za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade za koju je građevinski inspektor donio rješenje za uklanjanje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona podnosi se najkasnije do 31. prosinca 2012. i nakon proteka toga roka ne može se više podnijeti.

 

Kategorizacija zgrada

 

Zahtjevna zgrada

Nezakonito izgrađena zgradu čija je građevinska (bruto) površina veća od 400 m2, zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m2 i zgrada javne namjene bez obzira na njezinu površinu.

Potrebna dokumentacija:

Zgrada javne namjene je zgrada namijenjena: obavljanju poslova, odnosno djelatnosti u području društvenih djelatnosti (odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi), radu državnih tijela i organizacija, tijela i organizacija lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba s javnim ovlastima, banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija, međunarodnih institucija, gospodarskih, strukovnih i građanskih komora i drugih udruga, vjerskih zajednica, putnicima u javnom prometu te korisnicima poštanskih i elektroničkih komunikacijskih usluga.

 

Manje zahtjeva zgrada

Nezakonito izgrađena zgradu čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m2

Potrebna dokumentacija:

 

Jednostavna zgrada

Nezakonito izgrađena zgrada čija građevinska (bruto) površina nije veća od 100 m2 i zgrada za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m2

Potrebna dokumentacija:

 

Pomoćna zgrada

Nezakonito izgrađena pomoćna zgrada u funkciji osnovne zgrade, koja ima jednu etažu i čija tlocrtna površina nije veća od 50 m2

Potrebna dokumentacija:

  • kopije katastarskog plana
  • akt na temelju kojega je osnovna zgrada izgrađena ili drugi dokaz da je osnovna zgrada zakonito izgrađena.

 

Troškovi legalizacije

  • izrada potrebne dokumentacije za legalizaciju objekta
  • komunalni doprinos (obračun po m3 dijela zgrade koji se legalizira; visina naknade ovisi o odluci jedinice lokalne samouprave; radi ažurnosti podatka najbolje kontaktirati nadležni ured)
  • vodni doprinos
  • naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada
  • upravne pristojbe (70 kn biljega uz zahtjev pri predaji elaborata)