TiT Biro - Projektna dokumentacija, savjetovanje, stručni nadzor, građevinske dozvole, dizajn interijera

O nama, TiT biro građenje, projektiranje, nadzor

TiT biro građenje, projektiranje, nadzor d.o.o. osnovana je 1999.godine. Biro se nalazi u istocnom dijelu grada, u Sesvetama, Selčinska 18/I, cca 13km od Trga Bana Jelačića.

Osnivači projektnog biroa su Anatoli Zurovac i dipl.ing.arh.Tanja Zurovac koja posjeduje licencu Hrvatske komore arhitekata i inžinjera u graditeljstvu, čiji je ujedno i član. Direktor tvrtke je Tanja Zurovac.

Osnovna djelatnost tvrtke je projektiranje arhitektonsko-građevinskih objekata (izrada tehničke dokumentacije) te pružanje stručnih savjeta i usluga u graditeljstvu.

Uz ostale djelatnosti iz arhitektonsko – građevinske prakse tvrtka je prepoznatljiva po projektima sanacija i adaptacija zahtjevnih objekta, izvedbi interpoliranih objekata i objekata „ posebne namjene“ te po uspješnom rješavanju zakonske regulative – upisima vlasništva, ishođenju Rješenja o uvjetima građenja, Rješenja o izvedenom stanju, Lokacijskih dozvola te Potvrda na glavni projekt.