TiT Biro - Projektna dokumentacija, savjetovanje, stručni nadzor, građevinske dozvole, dizajn interijera

Poslovna građevina - KLIO d.o.o., Sesvete

Poslovna građevina u okolici Sesveta, Popovec.  Građevina je gabarita 18,30  x 15,00m. Katnost građevine je Pr+1. U poslovnoj građevini nalazi se skladište (prah za plastifikaciju)  i uredski prostori.  Poslovna građevina  građevina ima ukupno GBP-a 399,70 m². Po  zahtjevu investitora rađena je modernim materijalima i modernog oblikovanja. Posebnost ove poslovne građevine kuće je u moderna aluminijska ventilirana fasada. 
Za poslovnu građevinu izrađen je idejni projekt za dobivanje rješenja o uvjetima građenja te je vršen nadzor u toku izgradnje poslovne građevine.

Poslovna građevina - KLIO d.o.o., SesvetePoslovna građevina - KLIO d.o.o., Sesvete

TiT Biro d.o.o. - građenje, projekiranje, nadzor

TiT Biro d.o.o.građenje, projektiranje, nadzor

Sesvete, Selčinska 15/IV
Biro: SESVETE, Selčinska 18/I

Tel/Fax:+385 (0) 1 2049 251
+385 (0) 1 2049 252
+385 (0) 1 2049 253
Mob:+385 (0) 98 747 665
Email:titbiro@titbiro.hr